İletişim : +90 (532) 550 82 11 // +90 (216) 660 00 80 |Bize ulaşın : info@frigobien.com

Çiçek ve Tohum Saklama Odaları

Frigobien Endüstriyel Soğutma Sistemleri

Çiçek ve Tohum Saklama Odaları

Frigobien Çiçek ve Tohum Saklama Odaları

Çiçek ve tohum saklama odaları, ürün ya da ürün gruplarının bir arada istenilen muhafaza koşullarını sağlayacak şekilde saklanabilmesi için dizayn edilir. Tohumlarda saklama koşullarında çok fazla çeşitlilik olmasa da canlı bitkiler ve kesme çiçeklerde bu durum aynı değildir. Bu yüzden özellikle süs bitkileri ve kesme çiçeklere daha çok değineceğiz.

Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası Ömrü Etkileyen Faktörler

Dünyada üretilen kesme çiçeklerin yaklaşık %25’i üreticiden tüketiciye kadar olan zincirde farklı nedenlerden dolayı kayba uğramaktadır. Çiçek sapı, yaprak ve çiçek organlarındaki kalite kayıpları ya ürünün pazar değerini düşürmekte ya da ürünün satışını engellemektedir. Bu nedenle üreticiden tüketiciye kadar olan zincirde hem kalitenin korunması hem de hasat sonrası kayıpların önlenmesi üretici-tüketici memnuniyeti açısından önemlidir.

Kesme çiçeklerde en önemli kalite kriterlerinden biri vazo ömrü olup vazo ömrünün uzunluğu 2/3 oranında hasat öncesi, 1/3 oranında ise hasat sonrası faktörlere bağlıdır. Farklı kesme çiçek türlerinde 4 günlük taşıma sonrasında çiçeklerin vazo ömrünün ortalama %32 oranında azaldığı belirtilmiştir.

Bazı Kesme Çiçek Türlerinde 4 Günlük Taşıma Sonrası Vazo Ömründe Azalma Oranları
Tür Vazo Ömründe
Azalma Oranı (%)
Gerbera33
Kesme Gül29
Karanfil15
Lale47
Kasımpatı (Krizantem)25
Lilium (Zambak)33
Iris (Süsen)46
Frezya27
Ortamala32

Hasat Öncesi Faktörler

Kesme çiçeklerde hasat öncesi kalite kaybını etkileyen koşullar; genetik faktör (çeşit) ve yetiştirme koşullarıdır. Vazo ömrü, kurşuni küfe (botrytis) hassasiyet, çiçeklerin açması, iletim demetlerinin tıkanması ve etilene hassasiyet gibi faktörler çeşitlere bağlı olarak değişir. Sıcaklık, ışık, nispi nem, CO2, toprak, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat zamanı ve budama gibi yetiştirme koşulları vazo ömrü üzerinde önemli etkiye sahiptir. Optimal koşullar altında yetiştirilen bitkilerden elde edilen çiçekler hem daha kaliteli hem de daha uzun vazo ömrüne sahip olur.

Hasat Sonrası Faktörler

Kesme çiçeklerde hasat sonrası kalite kaybını ve dayanma süresini etkileyen başlıca faktörler; sıcaklık, etilen, su kaybı ve iletim demetlerinin tıkanması, ön soğutma, suda taşıma, geotropizm, yaprak sararması ve hastalıktır (botrytis).

Su kaybı ve iletim demetlerinin tıkanması

Kesme çiçeklerde hasat sonrası ömrü ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biri su dengesidir. Transpirasyon yoluyla kaybedilen suyun saptan çekilen su ile karşılanamaması durumunda çiçeklerde solma meydana gelir. Yetersiz su alma çoğunlukla çiçek saplarının dip kısımlarında fiziksel ve mikrobik tıkanmalardan kaynaklanır. Bunun yanı sıra bazı odunsu sapa sahip kesme gül, waxflower ve kesme yeşillik olarak kullanılan akasya (Acacia holosericea) gibi türlerde iletim demetlerinde kesim sonrası yaralanmaya tepki olarak bazı enzim faaliyetleri sonucunda fizyolojik tıkanma gelişmektedir. Kesme çiçeklerde hem su alımını iyileştirmek hem de vazo suyunda bakteriyel gelişme sonucu sapta oluşan tıkanmayı önlemek amacıyla çiçek solüsyonlarına alüminyum sülfat (200-300 ppm), 8-HOC (8-hydroksikinolin sitrat) (200-600 ppm), 8-HQS (8-hydroksikinolin sülfat) (200-600ppm), gümüş nitrat (10-200 ppm) veya gümüştiyo sülfat (0,2-4 ppm) gibi bakterisitler ilave edilir. İletim demetlerinin tıkanma sorunuyla en sık kesme gül ve gerbera türlerinde karşılaşılmaktadır. Lilium ve kasımpatı iletim demetlerinin tıkanmasına orta derecede hassas olan türler iken karanfil, frezya, lale ve iris’te bu sorunla karşılaşılmaz. Kesme çiçeklere su çektirme işlemi genellikle 4˚C çevre sıcaklığında ılık ve düşük pH’lı (3-5,5) suda 6-12 saat süreyle yapılır.

Çiçeklerin bir çözeltiye yerleştirilmeden önce sap diplerinin 1-2,5 cm’den kesilmesi ve su içinde kalan yaprakların koparılması vazo ömrünü uzatmaktadır. Sap diplerinin kesilme işlemi genellikle havada yapılır. Ancak kuru depolama ve taşıma sonrası saptan iletim demetine hava girişi tıkanmaya yol açtığından dolayı özellikle kuru depolama ve taşıma sonrası kesimlerin su altında yapılması önerilmekte ve suyun mutlaka temiz olması gerekmektedir.

Sıcaklık

Kesme çiçeklerde hasat sonrası depolama sıcaklığı arttıkça solunum hızı artmakta, solunum hızının artması ise vazo ömrünü kısaltmaktadır.

Bazı Kesme Çiçek Türlerinde Depolama Sıcaklıkları
Tür Sıcaklık
(°C)
Karanfil0-1
Kasımpatı0-1
Kesme Gül0-1
Nergis0-1
Frezya0-1
Lale0-1
Alstromerya0-1
Lisianthus0-1
Gerbera0-1
Iris0
Solidago0-1
Lilium (Zambak)2-4
Glayöl2-5
Gypsophila0-1
Anthurium12,5-20
Orkide10-14

Depolama sıcaklığı ve solunum hızı arasında doğrusal bir ilişki varken, solunum hızı ve vazo ömrü arasında negatif bir ilişki söz konusudur. Düşük sıcaklıkla birlikte solunum vb. metabolik olaylar yavaşlar, su ve şeker/nişasta kaybı azalır, etilen sentezi ve yaprak sararması gibi yaşlanma olayları gecikir, bakteriyel ve botrytis gibi hastalıkların gelişimi yavaşlar. Bu nedenle birçok kesme çiçek türü donma noktasının hemen üzerindeki 0°C’de depolanır. Tropik çiçekler (orkide ve anthurium vb.) 10°C’nin altındaki sıcaklıklarda üşüme zararı göstereceğinden dolayı bu tür çiçeklerde depolama ve taşıma sıcaklıkları 10°C’nin üzerinde olmalıdır.

Etilen

Etilen; çiçek, yaprak ve taç yapraklarda dökülmeye, yapraklarda sararma, solma, nekroz ve yaşlanmaya, tomurcuklarda tam açılmama ve şekil bozukluğuna yol açarak kesme çiçeklerin vazo ömrünü azaltır. Bazı türlerde (Iris hollandica) ise etilen çiçek tomurcuklarının açılmasında önemli bir rol oynar.

Bazı Kesme Çiçek Türlerinin Etilene Hassasiyeti
Hassas Olan Türler Orta Derece Hassas Olan Türler Hassas Olmayan Türler
KaranfilKesme GülKasımpatı
GypsophilaNergisIris
Orkide (Cymbidium)LisianthusGlayöl
Orkide
(Phalaenopsis)
Orkide
(Dendrobium)
Gerbera
AlstromeryaWaxflowerSterliçya
LiliumSüs AyçiçeğiLale
HüsnüyusufDelphinium
(Hazeran)
Anthurium
Şebboy Frezya
Limonyum (Statice) Solidago

Etilene hassas kesme çiçek türlerinde etilen zararını önlemek ve/veya azaltmak için; çiçekler optimum gelişme devresinde hasat edilmeli, işleme sırasında çiçeklere fiziksel zararlardan kaçınılmalı, hasattan sonra çiçekler kısa sürede soğutulmalı, işleme ve depo alanlarında havalandırma ve hava sirkülasyonu sağlanmalı, çiçekler etilen üreten meyve ve sebzelerle birlikte depolanmamalı ve anti-etilen ürünler kullanılmalıdır. Anti-etilen olarak kullanılan ürünler: GTS, STS (gümüş tiyosülfat); saptan çektirme şeklinde uygulanır. İçerdiği gümüş iyonlarının yer altı sularını kirleten ağır bir metal olması nedeniyle günümüzde birçok ülkede kullanımı yasaklanmış olmakla birlikte ülkemizde kullanımı devam etmektedir. Uygulama dozu 1 litre suya 1-3 ml’dir. 1-MCP (1-metilsiklopropan); EthylBloc ticari ismiyle üretim lisansı alan bu ürün su veya buffer çözeltisi katıldığında ortama bir gaz vermektedir, bu nedenle 1-MCP uygulanacak çiçekler kapalı bir yerde bulundurulmalıdır. Uygulamada ortam sıcaklığının 24-25°C olması ideal olup uygulama süresi (6-24 saat) doz ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. 1-MCP’nin dezavantajı etki süresinin ortam sıcaklığına bağlı olması ve belirli bir süre sonra çiçeğin yeniden etilene karşı duyarlı hale gelmesidir. Uygulama dozu 1 litre suya 2.5 nl-1 µl’dir. AOA (aminooksiasetik asit) ve AVG (aminoetooksivinilglisin); her iki anti-etilen ürün çiçeğin içsel etilen sentezini önler, saptan çektirme veya sprey olarak uygulanır. Potasyum permanganat; ortamda bulunan etileni absorbe eden ürünleri piyasada filtre, sargı, astar veya kılıf şeklinde satılmaktadır.

Ön soğutma

Çiçeklerin üretim veya hasat sonrası ısısının kısa sürede alınması ve depolama sıcaklığına düşürülmesi işlemine ön soğutma denir. Etkili bir soğutma için çiçek kutularında karşılıklı hava delikleri olmalı, ambalajlama ve istif şekli hava akışını engellememelidir. Kesme çiçeklerde uygun bir soğutma yöntemi (pasif soğutma, zorlanmış hava ile soğutma) ile sıcaklık çiçeklerin zarar görmeyeceği en düşük sıcaklığa (0-1°C) düşürülür. Tropik türlerde ise sıcaklık 10°C’nin üzerinde olmalıdır.

İlgili makalenin yayınlandığı KAYNAK: Türktob (Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi), Nisan-Haziran 2015, Yıl:4, Sayı:14, s:42-45.
Makalenin Adı: KESME ÇİÇEKLERDE HASAT SONRASI ÖMRÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yazar: SONER KAZAZ, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü.

Soğuk Hava Deposu Kaç Derecedir Soğuk Hava Deposu Kapı Kilidi Soğuk Hava Deposu Kapı Kilidi Fiyatları Soğuk Hava Deposu Kapısı Soğuk Hava Deposu Kapısı Fiyatı Soğuk Hava Deposu Kilitleri Soğuk Hava Deposu Klima Fiyatları Soğuk Hava Deposu Kompresör Fiyatları Soğuk Hava Deposu Kompresör Seçimi Soğuk Hava Deposu Kurma Maliyeti Soğuk Hava Deposu Kurmak Soğuk Hava Deposu Kurmak İstiyorum Soğuk Hava Deposu Kurulum Maliyeti Soğuk Hava Deposu Kurulumu Soğuk Hava Deposu Maliyet Soğuk Hava Deposu Maliyet Hesabı Soğuk Hava Deposu Maliyeti Soğuk Hava Deposu Maliyeti 2019 Soğuk Hava Deposu Maliyeti Hesaplama Soğuk Hava Deposu Maliyetleri Soğuk Hava Deposu Malzemeleri Soğuk Hava Deposu Metrekare Maliyeti Soğuk Hava Deposu Mimari Projesi Soğuk Hava Deposu Motor Fiyatları Soğuk Hava Deposu Motorları Soğuk Hava Deposu Motoru Fiyat Soğuk Hava Deposu Motoru Fiyatı Soğuk Hava Deposu Motoru Fiyatları Soğuk Hava Deposu Nasıl Kurulur Soğuk Hava Deposu Nasıl Yapılır Soğuk Hava Deposu Nasıl Yapılır Video Soğuk Hava Deposu Nedir Soğuk Hava Deposu Özellikleri Soğuk Hava Deposu Panel Fiyatları Soğuk Hava Deposu Panelleri Soğuk Hava Deposu Panelleri Fiyatları Soğuk Hava Deposu Proje Örneği Soğuk Hava Deposu Proje Örnekleri Soğuk Hava Deposu Projesi Soğuk Hava Deposu Risk Analizi Soğuk Hava Deposu Sahibinden Soğuk Hava Deposu Saklama Koşulları Soğuk Hava Deposu Saklama Süreleri Soğuk Hava Deposu Sandviç Panel Fiyatları Soğuk Hava Deposu Satılık Soğuk Hava Deposu Servisi Soğuk Hava Deposu Soğutma Sistemi Soğuk Hava Deposu Soğutma Sistemi Fiyatı Soğuk Hava Deposu Soğutma Yükü Hesabı Soğuk Hava Deposu Standartları Soğuk Hava Deposu Tamiri Soğuk Hava Deposu Tasarım Projesi Soğuk Hava Deposu Tasarımı Soğuk Hava Deposu Teknik Özellikleri Soğuk Hava Deposu Teşvik Soğuk Hava Deposu Teşvikleri Soğuk Hava Deposu Yapımı Soğuk Hava Dolabı Soğuk Hava Dolapları Soğuk Hava Fanları Soğuk Hava Kapı Fiyatları Soğuk Hava Kompresör Fiyatları Soğuk Hava Konteyner Soğuk Hava Konteyner Fiyatları Soğuk Hava Makinası Soğuk Hava Makinesi Soğuk Hava Motor Fiyatları Soğuk Hava Motorları Soğuk Hava Motorları Fiyatları Soğuk Hava Motoru Soğuk Hava Odaları Soğuk Hava Odası Soğuk Hava Odası Fiyatları Soğuk Hava Odası Nasıl Yapılır Soğuk Hava Panel Fiyatları Soğuk Hava Paneli Soğuk Hava Paneli Fiyatları Soğuk Hava Panelleri Soğuk Hava Panelleri Fiyatları Soğuk Hava Subabı Soğuk Hava Subabı Fiyat Soğuk Hava Subabı Fiyatları Soğuk Hava Subabı Satın Al Soğuk Muhafaza Odası Soğuk Oda Deposu Soğuk Oda Fiyatları Soğuk Oda Hesabı Soğuk Oda İzleme Ve Takip Sistemi Soğuk Oda Kapı Fiyatları Soğuk Oda Kapıları Soğuk Oda Kapısı Soğuk Oda Kapısı Fiyatı Soğuk Oda Konteyner Soğuk Oda Motor Fiyatları Soğuk Oda Motoru Soğuk Oda Panel Soğuk Oda Panel Fiyatları Soğuk Oda Panel Montajı Soğuk Oda Panel Üreticileri
Başa Dön