İletişim : +90 (532) 550 82 11 // +90 (216) 660 00 80 |Bize ulaşın : info@frigobien.com

Yasal Şartlar

Frigobien Endüstriyel Soğutma Sistemleri
Frigobien Yasal Şartlar

Yasal Şartlar

1. Web sayfalarında anonim gezinti

Frigobien, web sitesini ziyaret eden kişiler hakkında anonim bilgiler toplar; söz konusu bilgiler belirli ve tanımlanmış bir kullanıcı ile ilişkilendirilemez. Saklanan bilgiler şunlardır:

 • Ağa (network) erişime imkan tanıyan internet servis sağlayıcısının alanı adı (ISP). Örneğin; XXX sağlayıcısı üzerinden internete bağlanan bir kullanıcı, xxx.com.tr alan adıyla tanımlanacaktır. Bu şekilde web sitemizi en çok ziyaret eden sunucular ve ülkeler hakkında istatistikler elde edebiliriz.
 • Web sitemize giriş yapılan gün ve saat. Bu bilgi bize, en çok yoğunluk olan saatlerimizi belirleme ve aynı zamanda erişim sırasında karşılaşılabilecek problemleri engelleyebilmek için gerekli uyarlamaları yapma imkanı tanır.
 • Web sitemize erişim sağlanan internet adresi. Bu veri sayesinde, sunucumuza yönlendirme yapan farklı butonların ve linklerin verimliliği hakkında bilgi edinebilir; en iyi sonuç verenleri destekleyip geliştirebiliriz.
 • Web sitesinde yer alan her bir alanın günlük ziyaretçi sayısı. Bu veri, web sitesinde en çok ilgi gören alanlar ile ilgili bilgi edinmemize imkan tanırken aynı zamanda kullanıcıların daha tatmin edici sonuçlar elde edebilmelerini sağlamak için bu alanların içeriğini detaylandırma ve geliştirme imkanı sunar.
 • Bu site Google Analytics ve Omniture web analiz araçları ile değerlendirilmektedir. Bu araçlar sayfalarımızda neler olduğunu analiz etmek amacıyla sayfalar üzerindeki kodları ve anonim çerezleri kullanır.
 • Google Analytics’in gizlilik politikası hakkında daha detaylı bilgi almak için  https://www.google.com.tr/intl/tr/policies/privacy/, Omniture’ın Gizlilik Politikası hakkında daha detayı bilgi için ise http://www.adobe.com/privacy.html adreslerini ziyaret edebiliriniz.

2. Çerezlerle (cookies) görüntüleme

Bu web sitesi çerez (cookie) kullanır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

Çerezler genel olarak aşağıdaki belirtilen şekilde sınıflandırılır:

Ömürlerine göre:

 • Oturum / Geçici Çerezler: Sadece oturumunuz boyunca tutulan ve web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinen çerezlerdir.
 • Sürekli / Kalıcı Çerezler: Web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinmez. Daha uzun bir süre cihazınızda tutulur.

Kaynaklarına göre:

 • Kaynak Çerezler: Ziyaret ettiği diğer web siteleri tarafından sağlanan çerezlerdir.
 • Üçüncü Taraflar Çerezler: Üçüncü taraflarca yerleştirilen ve okunan çerezlerdir.

Frigobien, aşağıda belirtilen sebepler dolayısıyla web sitesinde çerez kullanır:

AMAÇLAR

 • Analitik çerezler

Kullanıcının etkinliklerinin istatistiğini çıkarmak amacıyla kullanırlar. Diğer işlevlerinin yanı sıra temel olarak web sitesini ziyaret eden kullanıcıların sayısını, ziyaret edilen sayfaların sayısını, kullanıcıların web sitesindeki faaliyetlerini ve kullanım sıklığını analiz ederler.

Elde edilen bilginin her zaman anonim olmasına bağlı olarak bilgi ve söz konusu kişi arasında bir bağlantı oluşturmak mümkün değildir.

 • Kimlik doğrulama çerezleri

Web sitesinin erişim için kullanıcı adı ve şifre gerektiren özel alanlarında daha etkili olmak üzere; her bir ziyaret süresince, kullanıcının oturumunu sürdürmesi amacıyla web sitesi tarafından kullanırlar.

 • Sosyal ağlar tarafından kullanılan çerezler

Kullanıcıya, web sitesindeki ilgisini çeken içerikleri, web sitesindeki ilgili sayfada yer alan puanlama butonu (plug-in) aracılığıyla bir sosyal ağdaki arkadaş ve takipçileri ile paylaşma imkanı tanır.

Plug-in kullanıcının cihazındaki çerezlere ulaşır ve bunları depolar. Bu şekilde plug-in vasıtasıyla etkileşime geçen kullanıcıların sosyal ağlarca tespitine imkan verir.

 • Dış içerik eklentileri tarafından kullanılan çerezler

Üçüncü şahıslarca depolanır ve bir takım hizmetlerin sağlanması için gereklidirler.

Bu kategorideki çerezlere örnek olarak multimedya oynatıcılarının video veya ses içeriklerini oynatmak için teknik verilerin depolanmasında kullandıkları çerezler verilebilir (görsel kalite, yükleme parametreleri vb.).

 • Reklam alanlarının kişiselleştirilmesi için üçüncü kişilerce kullanılan çerezler

Üçüncü kişilerce depolanır ve kullanıcıların web sitesine erişim yaptıklarında görecekleri reklam alanının yönetimine imkan verirler.

Analitik çerez kullanımları haricinde, genel olarak çerezlerin kullanılması; IP bağlantı adresiyle ve kullanıcının kişisel nitelikteki diğer verileriyle içeriğinin (gönüllü sağlanan verilerdekine benzer şekilde) ilişkilendirilmesine olanak sağladığı için kullanıcıların gizliliği üzerinde bir etkiye sahiptir.

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasını ve Çerezleri kabul ederek kullanıcı yukarıda belirtilen amaçlarla çerez üretilmesine onay vermiş olacaktır.

Her halükarda ilerleyen zamanlarda kullanıcı, bilgisayarlarında depolanan ve iznini gerektiren çerezleri kaldırmak istemesi halinde, web tarayıcısı tarafından bu amaçla sağlanan araçları kullanarak bu işlemini gerçekleştirebilir. Bu bağlamda, ihtiyaç duyabileceği ilave bilgilere aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilir:

Kullanıcının çerezleri kabul etmemesi veya daha sonradan reddetmesi halinde, web sitesinin işlevselliği azalabilir.

3. Sorumluluklar

Frigobien bu web sitesinde yer alan ve site haricindeki kaynaklar tarafından üretilmiş bilgilerden ve kendisi tarafından hazırlanmamış içeriklerden doğabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Bu sayfada yer verilen linklerin (bağlantıların) öncelikli amacı kullanıcıyı; bu web sitesinde sunulan verilere ilişkin daha kapsamlı bilgiye ulaşabileceği, İnternetteki diğer bilgi kaynaklarının mevcudiyetinden haberdar etmektir. Frigobien, hiç bir koşul altında, söz konusu hipermetinsel bağlantılardan elde edilecek sonuçlardan sorumlu değildir.

4. Telif hakkı

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın yazıların, görsellerin veya web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin; çoğaltılması, dağıtılması, değiştirilmesi, idaresi, kamuya mal edilmesi veya ücretli veya ücretsiz, bütününe yahut bir kısmına ilişkin başka bir faaliyette bulunulması kesin olarak yasaktır.

Frigobien gerekli görmesi halinde, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, geçici veya kalıcı olarak içeriklerde veya onların sunum şeklinde değiştirme, çeşitlendirme, eleme veya kaldırma faaliyetlerini gerçekleştirme hakkını saklı tutar; bu nedenle kullanıcı her zaman güncellenmiş versiyonu kullandığından emin olmalıdır. Bu yetki, kullanıcılara zarar veya hasarlar için herhangi bir tazminat talep hakkı tanımaz.

FRIGOBIEN ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

FRIGOBIEN ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ (Frigobien) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Frigobien olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Frigobien ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Frigobien tarafından sağlanan hizmet ve Frigobien'in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Frigobien birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Frigobien'in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Frigobien'in hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Frigobieni veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Frigobien'in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Frigobien tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Frigobien tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Frigobien'in ve Frigobien ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Frigobien tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Frigobien'e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Frigobien'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Frigobien'in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Frigobien tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Frigobien tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Frigobien'in ve Frigobien ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Frigobien tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Frigobien'e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Frigobien'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Frigobien'in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Frigobien yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Frigobiençe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Frigobien'in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Frigobien'e iletmeniz durumunda Frigobien talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Frigobien tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Frigobien'e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Frigobien'e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Frigobien'e KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.frigobien.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Esentepe Mah., Anadolu Cad., No:16/18, Karizmakule D:402, 34870 | Kartal | İstanbul | Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@frigobien.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başa Dön