İletişim : +90 (532) 550 82 11 // +90 (216) 660 00 80 |Bize ulaşın : info@frigobien.com

Fizibilite Çalışması

Frigobien Endüstriyel Soğutma Sistemleri
Frigobien Fizibilite Çalışması

Fizibilite Çalışması

‘Fizibilite Çalışması’ nedir?

Fizibilite çalışması, bir soğuk hava deposu projesinin ne kadar başarılı bir şekilde tamamlanabileceğinin, ekonomik, teknolojik, yasal ve zamanlama faktörleri gibi onu etkileyen faktörlerin hesaplanmasının bir analizidir. Proje yöneticileri, önemli miktarda zaman ve para yatırımı yapmadan önce bir projenin potansiyel olumlu ve olumsuz sonuçlarını belirlemek için fizibilite çalışmalarını kullanırlar. Bir fizibilite çalışmasının amacı, bir proje izlenirse ortaya çıkabilecek olası sorunlara vurgu yapmak ve tüm önemli faktörler göz önünde bulundurulduğunda, projenin takip edilip edilmeyeceğinin belirlenmesidir. Fizibilite çalışmaları ayrıca, bir işletmenin nerede ve nasıl işleyeceğini, olası engelleri, rekabeti ve işi işletmek için gereken finansmanı ele almasını sağlar.

Fizibilite çalışmaları, şirketlerin bir iş yapmak için gerekli tüm detayları belirlemesine ve düzenlemesine izin verir. Bir fizibilite çalışması, lojistik problemleri ve neredeyse tüm işle ilgili problemleri ve bunları hafifletme çözümlerini tanımlamaya yardımcı olur. Fizibilite çalışmaları, yatırımcıları veya iş dünyasına yatırım yapan bir bankayı da akıllıca bir tercih haline getiren pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine de yol açabilir.

Başarılı bir proje için, piyasa, arz ve talep, yeni trendler, tekonolojiler ve diğer birçok faktör hakkında bir fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir.

Fizibilite Çalışmasının Bileşenleri

Frigobien’in fizibilite çalışamasını oluşturacak olan bileşenler aşağıda sıralanmıştır.

 • Açıklama – iş planı, teklif edilecek ürünler ve / veya hizmetler ve bunların nasıl teslim edileceği.
 • Piyasa fizibilitesi – sektörü, mevcut ve gelecekteki pazar potansiyelini, rekabeti, satış tahminlerini ve potansiyel alıcıları tanımlar.
 • Teknik fizibilite – ulaşım, iş yeri, teknoloji, malzeme ve işçilik dahil bir mal veya hizmetin nasıl teslim edileceğine ilişkin ayrıntıları ortaya koyar.
 • Finansal fizibilite – ihtiyaç duyulan fonlama veya işletme sermayesi miktarının, hangi sermaye kaynaklarının kullanılabileceği ve yatırımda ne tür bir geri dönüş beklenebileceğini belirler.
 • Örgütsel fizibilite – işletmenin kurumsal ve yasal yapısının tanımı; kurucuları, çalışanları, mesleki geçmişlerini ve çalışanların yaptıkları işleri sürdürmek için gerekli olan beceriler hakkında bilgileri içerir.

Başarılı bir proje için, piyasa, arz ve talep, yeni trendler, teknolojiler ve diğer birçok faktör hakkında bir fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir. Endüstriyel soğutma sektürü ve sektörde her geçen gün daha da kurumsallaşarak, teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmaya başlayan “soğuk hava deposu hizmetleri veren firmalar” için yatırımları konusunda tüm fizibilite çalışmaları ile ilgili yardımcı olabiliriz. Size mümkün olan en kısa sürede istenilen sonucu getirecek bir iş planı hazırlamanın yanı sıra, size göre özelleştirilmiş bir değerlendirme de yapabiliriz.

Ön projelendirilmiş ve proje yönetimini içeren hizmetlerin bazıları:

 • Soğuk hava deposunun kurulacağı yer ile ilgili kapasite ve soğutma analizi.
 • Soğuk hava deposunun kurulacağı bölge ile ilgili pazar analizi.
 • Soğuk hava deposunun ekipmanları ile ilgili enerji gideri analizi.
 • Soğuk hava deposunun işleyişi ile ilgili analizler.
 • Yapılacak yatırımın teşviklenebiliriliğini arttırmaya yönelik raporlama.
 • İnşaat işleri ve bitirme işleri kontrolü.
 • İç mimari ve teçhizat organizasyonu ve kontrolü.
 • Diğer analiz ve raporlar.
Başa Dön